2018. gada 1. okt.

PIESKARIES DVĒSELEI

Septembris ir vasaras un rudens satikšanās laiks. Septembris- tradicionālais Dzejas dienu mēnesis, kad Latvijas ciemos, pilsētās gan šaurākā, gan kuplākā pulkā sanāk dzejas rindu veidotāji, sanāk lirikas cienītāji. Sapulcējas tie, kuriem svarīgi ļaut savai dvēselei izdzīvot radīšanas un patiesu emociju dievišķo pieskārienu sirdij.
Dzejas mēneša izskaņā 28. septembra pēcpusdienā Viļānu pilsētas bibliotēkā izskanēja literāri muzikāls pasākums "PIESKĀRIENS DVĒSELEI". To atklāja Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saksofona spēles 7. klases audzēknis Vjačeslavs Litvjakovs. Viņa izpildījumā skanēja neparasts tango, kas ļāva katram pasākuma apmeklētājam sajust gan ugunīgu liesmu, gan skaudru skumju pieskārienus. 

Dzejas rindas  skanēja radošās kopas"Atļaujies ienākt!" dalībnieku izpildījumā.
Jefrosinija Belova ļāva katram izjust izmirstošo ciemu sāpi. Autore savirknējusi vairākus dzejoļus par seno vecticībnieku ciemu- Rimši. 

Mārīte Strode savā dzejā atklāti stāstīja par to, kas šodien notiek mūsu zemītē:
"...Mazo Latviju mūsu
Kā maizes riecienu salauž
Un pārdod par centiem
Pasaules bagātiem kungiem."
Pāvela Plotņikova dzejā skanēja sirsnīgi vārdi par Latvijas krāšņo dabu un tās cilvēkiem. Īpašs mirklis šajā dzejas pēcpusdienā bija Pāvela Plotņikova dzejoļa "Pilāts" skanējums gan autora izpildījumā, gan atdzejojumā latviešu valodā.
Katra dzejas rinda, kas izskanēja pasākumā, ir autoru dvēselēs izauklēta. Betija Berga, Maruta Avramčenko, Iveta Dimzule, Natālija Jakušonoka lasīja dzeju, kas lika aizdomāties par dzīves un laika gaitu, par patiesu mīlestību, par godaprātu, ļāva katram pasākuma apmeklētājam dziļi, jo dziļi ieskatīties savās dvēselēs.
Pasākumu kuplināja sieviešu ansamblis "Sudaruški". Tā dalībnieces katru dziesmu ne vienkārši izdziedāja, bet izdzīvoja ar sirdi. Šī īpašā siržu satikšanās izjūta deva šai pēcpusdienai neparasti lielu emocionālo pacēlumu. Ne viens vien dzejnieks un pasākuma apmeklētājs vakara gaitā norausa pa kādai skaidrai asarai. tas nozīme tikai to, ka šajā pasākumā Viļānu pilsētas bibliotēkā tika izdzīvota dvēseļu saskaršanās.
Iveta Dimzule
P.s. Ināras Svilānes un Ivetas Dimzules foto

Nav komentāru: