2017. gada 3. apr.

Sirsnīgi, asprātīgi, dzīvespriecīgi...

Sirsnīgi, asprātīgi, dzīvespriecīgi...Šie vārdi manuprāt vispārliecinošāk raksturo Līvijas Liepdruvietes jaunajā lirikas krājumā ''Nu, paskat !" apkopotos dzejoļus. Grāmata ir domāta pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem un satur 27 dzejoļus latviešu un latgaliešu valodās.
 Skaistās ilustrācijas un oriģinālo grāmatas vāka zīmējumu ir radījuši Līvija Liepdruvietes tuvinieki-meita Irīna  un mīļotie mazbērni Aleksandrs, Annamarija un Timurs.
  Šī gada 28.martā grāmata tika prezentēta arī pie mums-Viļānu pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. Par to sīkāk stāsta šīs nodaļas darbiniece Ināra Mičuliša.
"Šajā pasākumā piedalījās gan grāmatas autore Līvija Liepdruviete, gan Rikavas skolēnu vokālais ansamblis.
Ansambļa izpildījumā dzirdējām vairākas skaistas dziesmas no jaunā dzejoļu krājuma. Tām mūziku ir sacerējusi viļāniete Anastasija Mortukāne. 
  Uz tikšanos ar dzejnieci kuplā skaitā bija sanākuši Viļānu vidusskolas 2. un 4. klases skolēni. Jāsaka, ka Līvijai Liepdruvietei izdevās veiksmīgi iesaistīt klātesošos līdzdarboties, atbildot uz  viņas uzdotajiem jautājumiem. 


Rezultātā izveidojās dzīva saruna starp dzejnieci un bērniem, kuras laikā tika gūta interesanta informācija gan par grāmatas tapšanas procesu, gan arī par tās autori. Un, protams, tikšanās laikā dzejniece daudz   lasīja dzeju... "
Noslēgumā jūsu ievērībai dzejolis "Trīs saules" no jaunā Līvijas Liepdruvietes krājuma.

Trīs saules, bērniņ, tev mirdz:
Tā viena ir māmiņas sirds,
Tā otra ir tēta,
Bet trešā ir Dieviņa dota.
Tā visus mūs silda
Un dzīvi ar gaismu pilda. 
 

Nav komentāru: