2017. gada 10. apr.

Novadnieka Ivana Koroļkova piemiņai

Piektdien 7. aprīlī par godu rakstnieka Ivana Koroļkova piemiņai mūsu bibliotēkas lasītavā notika  novadnieka Ivana Koroļkova atcerei veltītie lasījumi.
Jūsu uzmanībai Ivetas Dimzules un Jeļenas Tarasovas publikācijas par šo sirsnīgo   pasākumu. 

TIK AUDZ! TAM DZĪVE DOTA!

7.aprīlī Viļānu pilsētas bibliotēkā nu jau otro gadu risinājās viļānieša Ivana Koroļkova daiļradei veltītie literārie lasījumi.

Pasākumu ievadīja Viļānu vidusskolas 8.d klases skolnieka Maksima Ribakova pētījums par I.Koroļkova dzīvi un daiļradi. Visiem klātesošajiem bija iespēja šķirt dzejnieka mūža lappuses, ieskatīties plašajā darbu tematikā.
 Dzejniece Līvija Liepdruviete lasīja I.Koroļkova darbu tulkojumus. Tos viņa bija atlasījusi tā, lai parādītu spalvas meistara darbu dažādo raksturu. Savukārt Pāvels Plotņikovs dalījās atmiņās par to, cik I.Koroļkovs uzmanīgi ieklausījās cilvēku runā, meklēja vārdnīcās jaunus vārdus, lai tekstus radītu pēc iespējas precīzi un kodolīgi. Un vēl! Ivans Koroļkovs savulaik atzinis, ka raksta to, ko jūt dvēsele.

Nazarijs Ribakovs pastāstīja par draudzību, kas viņu un Ivanu Koroļkovu vienoja 56 gadus, kā arī lasīja literāros darbus, kuros atspoguļoja abu pieredzēto darba ikdienā, piedzīvojumus medību gaitās.
 Īpašu dzirksti pasākumam sagādāja jaunāko klašu meiteņu trio. Viņas izpildīja populāru krievu tautasdziesmu, azartiski kuplinot skanējumu ar dažādiem vienkāršajiem mūzikas instrumentiem.


Pasākuma laikā klātesošajiem kopā ar Viļānu vidusskolas audzēkņiem bija iespēja iepazīt visus gadalaikus tā, kā tos redzējis I.Koroļkovs. Savukārt skolas Literārā kluba audzēkņi: Maksims Ribakovs(8.d klase), Marina Sidorova(12. a klase), Natālija Fjodorova(7. b klase), sniedza pasākuma apmeklētāju vērtējumam savus jaunrades darbus par pavasari, par māmuliņas nozīmi katra cilvēka dzīvē.

Šogad uz literārajiem lasījumiem bija uzaicināti Rikavas jauno literātu kopas dalībnieki. Viņi  skandēja jaunrades darbus par to, kādu redz sevi, savu dvēseli, sirdi; par to, cik brīnumaina var būt pasaule mums apkārt, ja paskatāmies uz to caur sirds prizmu.
 Literāros darbus lasīja arī Viļānu literārās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieces. Jefrosinija Belova savu dzeju veltīja Latgales krāšnumam, Iveta Dimzule ļāva paraudzīties uz Latviju kā uz māmuļu, bet Natālijas Jakušonokas vārsmās skanēja dziļi filosofiska doma par to, cik trausls ir cilvēks, viņa dvēsele.

Pasākuma nobeigumā skanēja Ivana Koroļkova vēlējums katram cilvēkam:

"Tik audz! Tam dzīve dota!Vēl iespēsi

Rast to, kurš mīlā tavu darbu svērs.

Un priecājies par to, kas tevī dzīvs,
Un neskumsti par to, kas secen gājis!"

(I.Dimzules tulkojums)

Iveta Dimzule.


 7 апреля в Вилянской городской библиотеке состоялись II литературные чтения, посвящённые творчеству нашего земляка, самобытного поэта, прозаика и художника Ивана Савельевича Королькова. 
 Темой мероприятия стал круговорот времён года на фоне родной латгальской природы, а главное - оригинальная интерпретация всего этого многообразия в прозе и стихах И.С. Королькова. 
Представить на суд публики свои новые произведения получили возможность как начинающие, так и маститые авторы.
С фактами жизни и творчества своего талантливого земляка, собравшихся познакомил Максим Рыбаков, представивший собравшимся презентацию о научном исследовании, проведённом им в текущем учебном году.
С переводами стихотворений Ивана Королькова выступила известная латгальская поэтесса Ливия Лиепдрувиете. 
 Литературный клуб подготовил к мероприятию литературную композицию " Времена года", в ходе которой членами русского литературного клуба, учащимися Вилянской средней школы, были прочитаны поэтические и прозаические произведения Ивана Королькова.
Стихотворения собственного сочинения прочли учащиеся Вилянской средней школы Марина Сидорова, Максим Рыбаков и Наталья Фёдорова, а также - юные авторы из Риковской школы под руководством поэтессы Иветы Димзуле. Порадовали присутствующих чтением своих стихотворных произведений друзья Ивана Королькова: Назарий Рыбаков и Павел Плотников (поэт, член Международной ассоциации писателей и публицистов). 
 Очень светлое, наполненное оптимизмом стихотворение, прочла вилянская поэтесса, преподаватель истории, одна из руководителей русского литературного клуба Наталья Якушонок.
Мероприятие было организовано русским литературным клубом, членами вилянского творческого объединения "Решись войти!" и 
работниками Вилянской городской библиотеки.

Елена Тарасова
P.s. Ināras Svilānes foto 

Nav komentāru: