2012. gada 28. dec.

Es un bibliotēka

2012.gada nogalē, novembrī un decembrī, Viļānu pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā tika veikta 4.-9.klašu skolēnu anonīma anketēšana „ES UN BIBLIOTĒKA” par dažādiem mūs interesējošiem jautājumiem.
  Anketas aizpildīja 100 respondenti. Uz jautājumu- „Cik bieži tu apmeklē
bērnu bibliotēku?” 36% atbildēja, ka aptuveni 1 reizi nedēļā, bet 27% - pat biežāk (ir tādi, kuri nāk katru darba dienu).
  76% respondentu apmeklē bibliotēku pēc savas iniciatīvas, bet galvenais apmeklējuma nolūks – datora lietošana (29%), savukārt mācību nolūkā apmeklē 27% respondentu.
  Grāmatas uz mājām ņem 30,5% aptaujas dalībnieku, bet datorus izmanto 30% , savu brīvo laiku pavada bibliotēkā 15% respondentu.
  Mūsu bibliotēkas grāmatu fondā orientēties ir viegli- tā domā 56% aptaujāto. Bibliotēkas grāmatu fondu par labu atzinuši 64% anketēšanas dalībnieku. Piebildīšu, ka mēs, bibliotēkas darbinieki, šādam viedoklim nepiekrītam.
  Uz jautājumu - „Tavi ierosinājumi par bērnu bibliotēkas darba uzlabošanu?” atbildes bija sekojošas: 63% vēlas vairāk jaunu grāmatu un 36% - vairāk datoru, jo pašlaik bieži vien ir jāgaida rindā, lai tiktu pie tā.
  Bibliotēkas darbinieku atsaucību respondenti novērtē kā labu (53%) un 62% mūsu bibliotēkā jūtās ērti un brīvi.
  Anketēšanas rezultātus centīsimies izmantot bērnu nodaļas lasītāju apkalpošanas pilnveidošanā un grāmatu krājuma uzlabošanā.

                                                                    Ināra Zepa.

Nav komentāru: