2010. gada 10. dec.

Adventa trešajā svētdienā ienākot...

Ilzes Sondores foto
Iveta Dimzule
Adventes laiks... baltais, klusais, pārdomu, cerību...Ak, cik daudzi epiteti ir veltīti šīm 4 nedēļām pirms Ziemassvētkiem! Tam visam tiešām ir vieta šai laikā un ne tikai. Patiesībā Adventes laiks ir sirdstrīsu laiks. Mirklis pirms!...Tas raisa satraukuma un ilgošanās trīsas...VAi mana nākotne - tur priekšā - ir vismaz tik laba kā mana tagadne šeit un tagad? Vai es šo nākotni izturēšu? VAi mani atkal gaida jauni un skaisti izaicinājumi? Vai man ir paredzēta piepildīta dzīvošana? VAi Dieva Apredzības Eņģeļiem ir paredzēts laiks manai dzīvei? Bezgala daudz jautājumu...Tikai viena atbilde: "Vienkārši dzīvo, jo tikai tā tu piedzīvosi atbildes uz visiem saviem šodienas jautājumiem!"
Pazūd baltajā domā,
Aizplīvo tīmeklī smalkā
Dvēsele tava kā zieds...
Izturi, paturi dzīvi
Ozolu drošajās rokās,
Dzīvajā mīļumā sauc!
Izturi, paturi sevi,
Dāvini rītausmai rasu,
Izaudz līdz gaismai un staro!
Izdziedi lūgšanu savu,
Sirdstrīsas aizjūgā iesien -
Baltajās takās mēs ritam.

Nav komentāru: