2009. gada 13. janv.

Ziemas noskaņās

2009. gada 10. janvārī Viļānu pilsētas bibliotēkā viesojās Daugavpils brīvo mākslinieku asociācijas pārstāves: Vera Bļinova, Liliana Čukste un Anastasija Sazankova. Viņas atveda brīnišķīgu gleznu izstādi, kura būs skatāma lasītavā veselu mēnesi.
Izstādē dominējošā ir ziemas un Ziemassvētku tematika.Ir daudz dabas ainavu, klusā daba un arī bibliskie motīvi. Vairums gleznu autoru nav profesionāļi, tomēr katrs aplūkojamais darbs nes sevī patiesu vēlēšanos parādīt mūsu dzimtās zemes skaistumu ,kā arī apliecināt autora dzīves uztveri un emocijas caur krāsām.
Tikšanās laikā raisījās sirsnīgas sarunas starp māksliniecēm un izstādes apmeklētājiem.Uzzinājām daudz interesanta par asociāciju, tās dalībniekiem, viņu nākotnes iecerēm.
Mīļie viļānieši! Apmeklējot šo izstādi, gūsiet daudz pozitīvu izjūtu, uzņemsiet sevī dvēselisku mieru un harmoniju, ko izstaro šīs gleznas.
Vera Bļinova. Pavasaris

Nav komentāru: