2022. gada 15. sept.

No izstāžu cikla "Iepazīsti savējos" senioru vokālais ansamblis “RUDENS ZIEDI”

 

Senioru vokālais ansamblis "Rudens ziedi" dibināts 2004.gada rudenī pēc senioru un pensionāru biedrības prezidentes Ausmas Susekles iniciatīvas.

Kolektīva vadītāja: Biruta Vigupe

Ansambļa repertuārā ir tautas dziesmas un oriģināldziesmas.

Kolektīvs piedalās dažādos Viļānu novada pasākumos un uzstājas arī citos novados.

Nav komentāru:

Radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieku tikšanās Viļānu pilsētas bibliotēkā.

  Paraudzīties uz priekšu.             Kā cilvēki redz savu pagātni un nākotni? Mēs nākotnē skatāmies, bet pagātnē atskatāmies. Nākotni uz...