2018. gada 14. febr.

LATVIJAI SVĒTKOS


Iveta Dimzule

Latvijai

Mīļā māte, tava esmu!
Tev es esmu piedzimusi,
Tavās rokās izaugusi,
Te ir mani pirmie soļi,
Ievās noreibušie kautrie soļi.

Mīļā māte, mana esi!
Man ir tavi sarmas rīti,
Baltu margrietiņu takas,
Man ir tavi strazdu treļļi,
Krāsu upes miglas saujās.

Mēs ar tevi kopā liktas,
Strautos dziedāt, putnos skriet,
Kopā zemes sūrmi elpot,
Smagus dzirnakmeņus velt,
Kopā saules kalnā uzkāpt,
Kopā mūžam gavilēt!

Volūda dzymtō

Volūda dzymtō, spōrnus tu snēdz,
Volūda dzymtō maņ dīna un nakts.
Dzymtajā volūdā mameņu saucu,
Dzymtajā volūdā Rūžukrūņs skaņ.
Sōpis dzieš vōrdi, kū mameņa nūdzīd
Vokorā zylā aiz zvaigzņu par tevi.
Mameņa, maizeite, sauleite, Dīvs-
Syltai skaņ vōrdi volūdā dzymtā,
Volūda dzimtō munu zemeiti nūtur.

Nav komentāru: