2016. gada 12. okt.
    Ar 2016.gada 1.novembri mainīts 

    bibliotēkas darba laiks:

Bibliotēka atvērta lasītājiem:

Darbdienās no plkst.10.00-18.00


Katra mēneša pirmajā un 

trešajā sestdienā


No plkst. 10.00-16.00

Nav komentāru: