2016. gada 7. okt.

Dvēseles valoda vienoViļānu pilsētas bibliotēkas paspārnē darbojas radošā kopa “Atļaujies ienākt!”. Regulāri notiek biedru tikšanās, kad tiek lasīti jaunākie literārie darbi, kad kolēģa domās, ieteikumos tiek smelta iedvesma jauniem darbiem. Ik pa laikam tiek organizēti arī plašāki pasākumi.
5. oktobrī bibliotēkā notika literāri māksliniecisks pasākums “Dvēseles valoda”, uz kuru pulcējās gan literāti, gan Viļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kas pedagoģes Maijas Podniekas vadībā vairākus mēnešus veltīja dzejas ilustrāciju veidošanai. Jauno mākslinieku darbi pārsteidza ar rūpību, krāsainību. Dzejniekus īpaši priecēja katra jaunā mākslinieka patiesā iedziļināšanās literārārajā darbā paustajā idejā. Pasākumu kuplināja arī Viļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu muzikālie sveicieni.
 Pasākumu atklājot bibliogrāfe Anda Skrindževska teica, ka šis pasākums, kurā veiksmīgi savijas divi lieli mākslas veidi- vizuālā māksla un dzejas māksla, ir apliecinājums tam, ka dvēseles valoda spēj patiesi uzrunāt citu dvēseli, spēj iedvesmot otru cilvēku radīšanas brīnumam.
Radošās kopas dalībnieki pieteica viens otru veltot dzejas rindas, kas raksturo šo literātu. Bija patīkami dzirdēt, cik daudz pozitīvā dzejnieki viens otrā saskata. Katrs literāts lasīja tos dzejoļus, kam izveidotas ilustrācijas. Tas bija neparasti – dzirdēt vārdus un reizē redzēt tos arī redzēt ar jauno mākslinieku acīm.
 Pasākuma nobeigumā bibliotēkas vadītāja Zelma Tuče izteica domu, ka šī skaistā izstāde ir apliecinājums tam, ka dvēseles valoda spēj vienot dažādu paaudžu cilvēkus. Viņa pateicās gan dzejniekiem, gan jaunajiem māksliniekiem. Darbu ilustrāciju veidošanā bija ieguldījuši: Ēriks Stirāns, Laura Desaine, Lāsma Rukmane, Aleksandra Sirjaka, Kristīne Zeimule, Mārtiņš Putniņš, Edīte Meikulāne, Kaspars Pigaškovs, Marita Vulāne, Anna Aksjonova, Edvards Brencis, Karīna Nadežnikova, Elizabete Boļšakova, Alens Ornicāns, Anželika Laizāne.
Dzejniece Betija Berga izteica domu par to, ka Viļāniem tagad ir iespēja izveidot respektablu prezentācijas materiālu, apkopojot jauno mākslinieku ilustrācijas un dzeju kopīgā izdevumā.
Pasākums sniedza daudz pozitīvu emociju visiem iesaistītajiem, katram pasākuma apmeklētājam. Prieks arī par to, ka radošajai kopai pievienojās jauna literāte Evelīna Visocka no Riebiņu novada.
Dzejniece Mārīte Strode Varakļānu novada muzeja darbinieku vārdā visus literātus aicināja uz pasākumu, kas notiks 29.oktobrī, tādēļ atvadoties literāti teica: “Uz tikšanos Leģendu naktī Varakļānu pilī!”


Iveta Dimzule
Fotografēja Zelma Tuče

Nav komentāru: