2013. gada 21. janv.

Danas Podniekas datorgrafikas izstādē


No 15. janvāra līdz 15. februārim mūsu bibliotēkas lasītavā ir apskatāma līdz šim neredzēta, interesanta izstāde. Tā ir Danas Podniekas datorgrafika. Izstādē eksponēti 8 lielformāta darbi, kuru tēma ir dzīvā un nedzīvā daba, ietērpta autores mākslinieciskajās izjūtās un skatījumā.
Dana ir izaugusi Viļānos, beigusi Viļānu pamatskolu un turpinājusi attīstīt savu talantu Rēzeknes Mākslas vidusskolā. Pēc tās absolvēšanas atgriezusies dzimtajā pilsētā, uzsākusi vizuāli plastiskās mākslas pedagoga darba gaitas Viļānu Mūzikas un mākslas skolā, vienlaicīgi pildot arī direktora vietnieka pienākumus mācību un radošajā darbā . Viņa nav apstājusies pie sasniegtā un turpina mācīties Daugavpils Universitātes Mākslas fakultātē.
Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, jaunās skolotājas rosināti, apgūst dažādas mākslas tehnikas, ieskaitot viņas iemīļoto datorgrafiku.
Kas tad ir datorgrafika? Tas ir mākslas veids, kurā ierasto krāsu un otu vietā kā darbarīks tiek pielietots dators ar tā neierobežotajām tehniskajām iespējām- tā paskaidro izstādes autore. Viņa padziļināti studē arī fotomākslu, tomēr savas nākotnes ieceres cieši saista ar datorgrafiku.
Savos darbos Dana izmanto pašas fotografētās fotogrāfijas, kuras, vairākkārt apstrādājot ar dažādām datorprogrammām, ilgstošā radoša darba procesā pārtop mākslas darbos. Kā saka pati māksliniece, tad viena darba radīšanā var paiet pat vesels mēnesis.
Pagaidām plašai publikai Dana Podnieka ir uzdrīkstējusies no daudziem darbiem parādīt tikai astoņus- labākos. Tie visi viņai ir vienlīdz mīļi, favorīta starp tiem nav, jo visos jaušams gan lielais ieguldītais darbs, gan autores iztēles bagātība un fantāzijas lidojums. Ikviena darba mērķis ir vērst cilvēku uzmanību uz to, kam ikdienas steigā paskrienam garām-vai tā ir nobriedusi magones pogaļa, vai žiglā spāre virs Maltas upes ūdeņiem, vai vientuļš pipars, kurš pēc aizgājušās vasaras ar pēdējiem spēkiem cenšas noturēties zarā.
Autore savos darbos ir pielietojusi dažādus kontrastus (gaišās krāsas pret tumšajām, melnbaltos toņus pret krāsainajiem), tādejādi akcentējot un cenšoties novadīt līdz skatītājam katra mākslas darba galveno ideju.
Nāciet apskatīt jaunās mākslinieces veikumu!Gūsiet patiesu baudu un pozitīvas emocijas.

Nav komentāru: