2009. gada 25. nov.

Advents-gaidīšanas un cerību laiks

Pavisam drīz pirmā Adventa svētdiena. Gaišu svētku noskaņu šajā klusajā pārdomu un gaidīšanas laikā mums palīdzēs radīt sakopta māja, degošu sveču liesmiņas un labvēlība citam pret citu.
29.novembrī baznīcās tiks svētīti Adventa vainagi un svinīgi iedegta pirmā svece. Bieži tiek jautāts, ko simbolizē šīs četras sveces vainagā.Kāds sens nostāsts vēstī:
...Reiz,kad uz Adventa vainaga dega četras sveces un baznīcā bija ļoti ļoti kluss, varēja dzirdēt,kā sveces sarunājas.
Pirmā nopūtās un teica: "Mani sauc MIERS. Mana gaisma gan deg, bet cilvēki aizvien karo. Viņi mani pat necenšas ievērot."Šīs sveces liesmiņa kļuva aizvien mazāka, līdz beidzot nodzisa.
Otrā svece noplīvoja un teica: "Mani sauc TICĪBA. Arī es jūtos lieka zemes virsū. Cilvēki nevēlas zināt par Dievu. Manai liesmai vairs nav nozīmes." Pēkšņi baznīcā sāka vilkt caurvējš un nopūta otro sveci.
Klusi un skumīgi sāka runāt trešā: "Mani sauc MĪLESTĪBA.Man trūkst spēka, lai es tālāk degtu. Cilvēki, aizrāvušies paši ar sevi, aizmirst par mīlestību". Un svece nodzisa.
Pēc brīža baznīcā ienāca bērns. Viņš paskatījās uz nodzisušajām svecēm un teica: "Bet jums taču jādeg!"
Tad ierunājās ceturtā svece: " Nebaidies! Tik ilgi, kamēr degšu es, mēs varēsim no jauna aizdedzināt pārējās sveces, jo esmu CERĪBA."
Mīļie emuāra apmeklētāji!
Lai jums cerīgu pārdomu un garīgu atklāsmju pilns ir Kristus gaidīšanas laiks!
Plašāku informāciju par Adventu un Ziemassvētkiem varat saņemt, apmeklējot mūsu bibliotēku. Mēs jūs gaidām!

Nav komentāru: