2009. gada 10. nov.

Atļaujies ienākt

Šī gada 23.oktobrī bibliotēkas lasītavā pulcējās Viļānu novada un pārnovada radošie cilvēki ar nolūku izveidot kopu, kuras dalībnieki sanāktu kopā reizi mēnesī. Uz pirmo tikšanos bija atnākuši Iveta Dimzule, Betija Berga, Līvija Liepdruviete, Pāvels Plotņikovs un Bruno Baronskis. Spraigās diskusijās dzima radošās kopas nosaukums "ATĻAUJIES IENĀKT". Sveču gaismā un savstarpējā sapratnē katrs no klātesošajiem lasīja savu dzeju, apmainījās viedokļiem un komentāriem, sprieda par to, kā šajā grūtajā krīzes laikā saglabāt un vairot mūsu mazās pilsētiņas garīgās un kultūras vērtības. Mīļie (tuvu un tālu esošie )viļānieši! Ja jūs mīlat dzeju un nodarbojaties ar literāro jaunradi, atrodiet laiku un atļaujaties (uzdrīkstaties) atnākt nākamajā tikšanās reizē,kura būs 20.novembrī plkst.17.00. Tiem,kuri ir tālu no dzimtās pilsētas,piedāvāju iespēju piedalīties radošās kopas darbībā,publicējot savus dzejoļus un komentārus mūsu emuārā. Savus literāros darbus varat sūtīt man uz e-pastu: andina32@inbox.lv. Mēs jūs gaidām!
Anda Skrindževska

Nav komentāru: