2019. gada 20. maijs

Ciemos pie varakļāniešiem
19. maijā Viļānu radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieki un Rikavas pagasta jaunie literāti tika uz aicināti piedalīties MUZEJU NAKTS -2019 pasākumos Varakļānu Novada muzejā.
Par šo interesanto UN sirsnīgo saietu savā publikācijā stāsta radošās kopas aktīva dalībniece Iveta Dimzule

 Muzeju nakts Varakļānu pilī.
Latvijā jau 15.reizi aizritēja Muzeju nakts. Šogad, iekļaujoties Latvijas simtgades stāstā, Muzeju nakts tēma bija “Tālavas taurētājs”. Muzejos tika aicināts celt godā visu laikmetu un visu novadu varoņus un izdzīvot viņu varoņstāstus. Varakļānu pilī novada muzeja vadītāja Terese Korsaka, atklājot pasākumu,   teica:
“2019. gads, kad atzīmējam Neatkarības kara simtgadi, ir īstais brīdis pieminēt gan karalauka varonību, gan novērtēt tos, kuru cīņas ierocis ir vārds un taure, spalva un ota. Katram laikam ir savi nepakļāvīgie – sava ceļa gājēji, kas idejas vārdā grauj mūrus un nesatricināmi nostājas pret straumi. Rūdolfa Blaumaņa apdziedātais drosmīgais un neuzpērkamais sendienu varonis – Tālavas taurētājs – lai ir kā simbols tautas varoņgaram, kas ļāvis mums piedzīvot Latvijas valsts simtgadi.”

Vakarā gaitā katram interesentam bija iespēja vērot Zemessargu bataljona paraugdemostrējumus,  klausīties zemessargu stāstus, novērtēt karavīra mugursomu, izjaukt un salikt ieročus. Jaunākos pasākuma dalībniekus aizrāva iespēja izmēģināt maskēšanās krāsu zīmējumus uz savām sejiņām.

Varakļānu pilī šai vakarā notika arī izstādes “Par brīvu Latviju” atklāšana. Bija iespēja aplūkot senas karavīru fotogrāfijas, 1.pasaules kara un 2.pasaules kara ieročus, bruņojuma detaļas. Izstādes atklāšanu kuplināja Rikavas jauno literātu uzstāšanās. 
Jaunieši lasīja savu dzeju par varoņiem un varonību. Savos darbos jaunieši uzsvēra, ka ļoti bieži tiek piemirsts pateikt paldies tiem, kuri ir tautas varoņu aizmugure: sarūpē maizi arī kara laikā, gādā par siltām zeķēm un tīru kreklu. Jaunieši tāpat atzina, ka īsts varonis patiesībā ir katrs cilvēks, kurš godīgi padara savu darbu.
Vakara turpinājumā visi Muzeju nakts apmeklētāji tika aicināti uz vakarēšanu "UZ EŽIŅAS GALVU LIKU, SARGĀT SAVU TĒVUZEMI" . Tās laikā bija pārrunas ar uzaicinātajiem  novada varoņiem,  Latvijas varoņdziesmu izdzīvošana un izdziedāšana kopā ar Varakļānu kultūras nama kori “Dzelvērte”, Stirnienes kora dziedošajiem vīriem. Varakļānieši ar patiesu lepnumu stāstīja, ka neatkarīgā Latvija no viņu sirdīm nekad nezuda: gan pirms sešdesmit gadiem, gan pirms četrdesmit un trīsdesmit gadiem bija jaunieši, kuri rakstīja un izplatīja skrejlapas, kurās stāstīja par brīvo Latviju.Varakļānos  regulāri tika darināti sarkanbaltsarkanie karogi.Tie tika pacelti virs pilsētas dažādos pieejamajos torņos. Lai drošībnieku darbu sarežģītu, karogu tuvumā tika uzlikti brīdinājumi: “Mīnēts!”
 Vakarēšanas laikā uzstājās Viļānu bibliotēkas radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dzejnieki. Darbus par tautu, tās spēku, par cieņu pret senčiem, kuri izturējuši kara briesmas, dažādu varu maiņu, deportāciju un terora viļņus, badu un ārkārtīgi smagu darbu lasīja Iveta Dimzule, Mārīte Strode un Maruta Avramčenko.
 
 Muzeju nakts turpinājumā bija iespēja lustēties mūziķa Ivara Šminiņa pavadībā. Tas, ka daudzi pasākuma apmeklētāji nemaz negribēja doties mājās, lai arī bija ļoti vēls, ir labākā liecība novada muzeja darbinieku godprātīgajam darbam un pozitīvajai gaisotnei Varakļānu pilī.
Iveta Dimzule
“Atļaujies ienākt!” dalībnieces Iveta Dimzule, Maruta Avramčenko, Mārīte Strode kopā ar Viļānu bibliotēkas darbiniecēm Anitu Dakuli un Andu Skrindževsku pie Varakļānu novada sieviešu tautastērpa.
 


Nav komentāru: