2017. gada 10. marts

Cilvēki ir kā puķes!
3. martā Viļānu pilsētas bibliotēkā notika "Atmiņā vēl rudens ziedi" noslēguma pasākums. Ideja par konkursu dzima 2016. gada oktobrī. To rosināja viļāniete Paulīna Pušmucāne. Dzeju konkursam bija iesnieguši 11 radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieki.
Brīdī, kad pavasara sauli satikt steidzas jau pirmie sniegpulkstenīši, pasākuma apmeklētājiem bija iespēja atsaukt atmiņā pērnā rudens bagātīgo ziedēšanu caur radošās kopas autoru dzejoļiem. Stāstot par ziediem, dzejnieki patiesībā raksturoja sevi un līdzcilvēkus. Katrā darbā skanēja bagātīgi salīdzinājumi, neparastas metaforas. Tēlainās izteiksmes līdzekļi klausītāja iztēlē spēj radīt izteiksmīgas ainas, veicina domāšanu, arī iedarbojas uz jūtām, tāpēc skar cilvēka sirdi un liek darboties sirdsapziņai.
Jefrosinija Belova poētiski raksturoja dāliju krāšņumu un  trauslumu. Betija Berga aicināja novērtēt vēlziedes, Iveta Dimzule asterēs rosināja saskatīt pusmūža cilvēka spēku. Mārīte Sprindža raksturoja sava dārza rudens ziedu bagātību. Pāvels Plotņikovs apdziedāja mārtiņrožu kupenas. Evelīna Visocka  neparastu darbu ( visi vārdi dzejolī savirknēti ar burtu "s" ) veltīja saulespuķēm. Filozofisku pārdomu pilns skanēja Nataljas Jakušonokas darbs "Sarkanā roze", bet Margaritas Kroles dzejā, kas veltīta miķelītēm, skanēja atklātība par bailēm, kuras iemājo sirdī, kad jādomā par rudens gadiem cilvēka mūžā. Par cilvēkiem- cīnītājiem runāja Maruta Avramčenko. Viņa savus dzejas darbus veltīja gladiolām un dālijām. Līdzīgu skatījumu pasākuma apmeklētāji dzirdēja Jeļenas Tarasovas liriskajā darbā, kas veltīts oktobrī ziedošām rozēm. Jeļena visiem klātesošajiem novēlēja pieņemt dzīves mesto izaicinājumu- būt šobrīd mūsdienu sabiedrībā valdošā SALA izturīgiem.
Žūrija, kurā bija gan konkursa ierosinātāja Paulīna Pušmucāne,gan bibliotēkas, gan  Viļānu novada pašvaldības darbinieki, dzejnieku veikumu vērtēja individuāli. Kad balsis saskaitīja, tika nosaukti trīs uzvarētāji: Margarita Krole(Galēni), Betija Berga(Viļāni), Pāvels Plotņikovs(Viļāni). Galvenā balva (rakstainu cimdu pāris), ko sarūpēja Tautas daiļamatu meistare Paulīna Pušmucāne, nonāca Betijas Bergas īpašumā. Savukārt Pušmucānes kundzes ar mīlestību austās grāmatzīmes saņēma katrs konkursa dalībnieks.
Visiem pasākuma apmeklētājiem bija iespēja balsot par savu- Klausītāju simpātiju. Šo titulu ieguva Natalja Jakušonoka.
Viņai  balvu bija sagādājusi Viļānu pilsētas bibliotēkas vadītāja Zelma Tuče. Viņa arī aicināja visus būt uzmanīgiem vienam pret otru, jo cilvēki taču ir kā puķes- skaisti un bezgala trausli.
 Iveta DimzuleP.s. Ivetas Dimzules un Ināras Svilānes foto 

Un vēl... noslēgumā...Visām dzīves salnām par spīti lai zied Betijas Bergas vēlziedes.


Betija Berga

Šķiet  nokavēts jau viss..
Par vēlu...laika nav
Un rudens līdzās stāv
Tik nežēlīgs
Tik strikts 
Vēl rudens ausma bāl
Vēl rasa nesasalusi..
Un tomēr..tomēr..tomēr..
Skan vārdi minorā
Vējš elēģijas spēlē
Un pašā viducī
Dzeļ sarmas sirmums tev
Tumst katrā nopūtā vēl neslāpēta smeldze
Un pāri visam milzt tik zemas debesis
Lien mākoņvālos rīts un paliek tikai skumjas
Kad lapās svilušās 
Deg vakardienas prieks  
Šķiet  nokavēts jau viss..
Bet bezizejas dūmos 
Tev šodien uzplaukst maigas vēlziedes
Un mēļi sārtais zieds
No pavasara alkām
Tev atkal prātu jauc
Nes spārnos ilgas prom..
Kad nokavēts šķiet viss..
Viss aizslīd gājputnos
Un vēja zvanos skan
Vien klusas ardievas
Un tieši šodien tev
Kā atzīšanos čukstot
Sniedz siltu cerību
Simts skūpstos vēlziedes
 

Nav komentāru: