2016. gada 11. janv.

Pārdomas gadu mijā


Iveta Dimzule

Viens gadu klājiens

Viens gadu klājiens
Rūgtas asaras uz sliekšņa kaļ...
Viens gadu klājiens
Puteņus un vētras tver...
Viens gadu klājiens 
Vārdu krelles ver,
Kas debess upēs
Siltus rītus rod...
Viens gadu klājiens
Visiem zemes ļaudīm,
Kas dienu tīklos
Dimantus un darvu klāj.

01.01.2016

P.s. Autores fotogrāfijas

Nav komentāru: