2014. gada 10. nov.

Ināras Svilānes foto

  Veltījums Viļānu bibliotēkai

 Pāvels Plotņikovs /atdzejojusi Betija Berga/

Tas bija gados astoņdesmitajos
kad durvis
klusi cerot
vēri man
Tu pieņēmi
Es- palikt lēmu
Un šodien kavējoties mirkļos tālos
jo skaidri mana atzīšanās skan
 
Te Zelma
Anita un Anda
pār gara bagātībām valda
Te bērniem prieku dalīt steidzas
trīs Ināras
tas viņām veicas
Skrej’ jautri zēni
meitenītes
starp sapņiem pasaciņās tīties
un meklēt gaišo debessmalu
kas patiesībā atved mājup
 
Ar ko gan dārgas man šīs sienas?
Kas vilktin velk te vadīt dienas?
Es atbildēt sev pašam spēju-
te apkārt daudz ir draugu seju
Nav slēptu ambīciju
viltus
Ar vaļā acīm
vaļā sirdīm
uz lasītāju domu simtiem
tik nemāksloti
tīri
dzidri
te atvērtība būvē tiltus
Te saredz skaisto ikdienišķā
dod cilvēkiem
ne tur zem pūra
to sveci
gaismai
kura kuras
 
Pa vārtiem „Atļaujieties ienākt”
šeit aizskrien gadi mirklī vienā
un dzejas lūgsnā paceļ spārnos
vien mīlestību tērptu vārdos

Lūk tāda tu man mūžam būsi
Pēc tevis dvēselīte taujā
Caur gadiem uzticīgi klusi
Simts pateicību pielijusi
Deg mana atzīšanās saujās
11.2014Nav komentāru: