2013. gada 3. apr.

3.aprīļa joks


Lieldienas jau ir garām.
 Tās ir aizsteigušās pa sniegainiem pauguriem un lejām, atmiņā vien atstājot Pavasara Saulgriežiem tik aplamus laika apstākļus.
 Beidzot arī zaķu tēvs ar savu saimi pēc spraiga darba cēliena var atvilkt elpu. Te nu viņš sēž, omulīgi atgāzies kupenā, Viļānu pilsētas bērnudārza pagalmā.


P.s.Ināras Svilānes foto

Nav komentāru: