2010. gada 9. marts

Tu tikai esi...

Maijas Podniekas foto
Iveta Dimzule
***** Atvērsim spārnus, Ak, eņģeli mans! Celsimies noskūpstīt Debesu acis. Atvērsim akas, Kas nektāru sargā, Dalīsim visiem- Gan ziediem, gan peļķēm. Ak, kā mēs abi Pa saldajām peļķēm Dejosim valsi, Šļakatas šķaidīsim! Būs pasaule vaļā, Būs dvēselēm silti, Dimantos rasa Sauks Tevi un mani!
*****
No tavas elpas Izkūst ziemas sirds, No taviem vārdiem Gaisma plaukst. Zied vijolītes Kautrā sirds, Silts lietus Dāvā debesis. Tu tikai cel Šīs takas Debess sagšā! Tu tikai Esi rīt, un Dzīve Mūžam būs!

Nav komentāru: