2009. gada 21. jūl.

Grāmatu draugiem

Jūlijs ir laiks,kad vasariņa ir pilnā plaukumā. Arī skolēnu brīvdienu priekiem vēl tik daudz iespēju un laika. Un tomēr mēs aicinām jūs,savus čaklos lasītājus, iegriezties bērnu literatūras nodaļā pēc labas grāmatas, ko esam jums sarūpējuši . Ir sācies kārtējais Bērnu žūrijas maratons.Mūsu bibliotēkas darbinieki ir iegādājušies visas ieteiktās grāmatas dažādām vecuma grupām,lai jūs varētu piedalīties to vērtēšanā. Grāmatu saraksts ir skatāms mūsu emuāra lappuses labajā slejā. Diemžēl tās ir vienā eksemplārā, tāpēc pasteidzieties pieteikties rindā uz tām.Lai jums veicas!