2020. gada 23. apr.

Sveicieni bibliotēku nedēļā!

Neskatoties uz koronovīrusu, pandēmiju un to izraisītajām dzīvības briemām, pavasaris ir uzsācis savu dzīvinošo un tik gaidīto gadskārtu gaitu.Saulīte pa zemes virsu staigā, plaukst pumpuri, bezbēdīgi vītero putni, zied pirmās pavasara puķes. It kā viss kā vienmēr un tomēr savādāk.
 Mīļie mūsu bibliotēkas draugi!
 Šogad bibliotēku nedēļā mēs varam jūs sveicināt vien no attāluma, sūtot mūsu labākās domas, cerības uz drīzu atkalredzēšanos un arī kādu  literāru sveicienu. 
Lūk, Ivetas Dimzules dzejolis "Par vizbulīti zilo" no nesen iznākušā autores dzejoļu krājuma "Pieskarties debesīm" rosinās ne vien uz pavasarīgu noskaņu , bet arī uz nozīmīgām pārdomām par vispārcilvēciskām vērtībām. Šo dzejoli ir veiksmīgi pārtulkojis radošās  kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieks Pāvels Plotņikovs. Piedāvājam jūsu uzmanībai gan oriģinālu, gan tulkojumu.
Lasiet un vērtējiet! 
 Iveta Dimzule
Par vizbulīti zilo

Pie vizbulītes zelta sirds
Trīc septiņas debesu plūksnas,
Kā saulstari maigi 
Tās pasauli glāsta.
To vienu es atdotu gaismai,
Lai cilvēkiem dvēselēs līst,
Otru noliktu naktij,
Kur smeldzi un asaras slēpt.
Trešo iekaļu valstsvīru prātos,
Lai debesu gudrība tajos
Sargā tautu no kapa!
Ceturtā ziedlapa skaidrā
Darba sparam un tikumam tiek,
Kas valsti no gruvešiem ceļ.
Piektajai lūdzos
Dzēst riebējus, skauģus,
Kas dzīves un pasauli plēš.
Sesto aiznesu strautiem-
Tie patiesu draudzību
Savos spoguļos ver.
Bet septīto debesu plūksnu...
Tā tiltu pie Dieva lai būvē,
Kur patiesām dvēselēm gaišāks ir ceļš.

Павел Плотников
О голубом подснежнике

В златом подснежника сердечке
Все лепестки небесные трепещут,
Их ровно семь, лучи в них плещут
И мир ласкают.
Один из них отдала б свету,
Чтоб он заполнил души у людей,
Второй ночи, чтобы спрятать в ней
Всю боль свою!
А третий я вложила б в разум
Тех всех, кто у власти,
Чтоб мудростью небес
Свой от могилы берегла народ!
Четвёртый лепесток отдала бы труду,
Который из руин отчизну поднимает,
А пятый же прошу всю зависть погасить,
Что жизнь и мир собою разрывает.
Шестой возьму и отнесу ручьям,
Что в зеркале мне дружбу открывают,
Седьмой- последний- к небесам,
Пусть к Господу свой перекинут мост,
Чтоб душам освещали путь!
 

Nav komentāru: