2020. gada 4. aug.

BIBLIOTĒKĀ- JAUNAS GRĀMATAS

Lasītāju ievērībai!
13. un 14. augustā bibliotēkā jūs gaidīs jaunas, interesantas grāmatas. Laipni lūgti uz tikšanos ar tām!
 
2020. gada 30. jūn.

IVETAS DIMZULES PIESKĀRIENS DEBESĪM

26. jūnijā Viļānu pilsētas bibliotēkā dzejas draugi svinēja skaistus un sen gaidītus svētkus- svētkus Ivetas Dimzules pirmajai dzejoļu grāmatai "Pieskarties debesīm". Līdz šim Ivetai ir iznākusi viena prozas autorgrāmata "Bites dziesma" un daudzas, jo daudzas publikācijas dažādos kopkrājumos, kā arī laikrakstos. 
Pirmais viņas dzejolis labu laiku atpakaļ ir parādījies "Neatkarīgās Rīta Avīzes" pielikumā "Hedvigas Kundzes Avīze". 
 Ar šo dzejoli klātesošos iepazīstināja pasākuma vadītāja, Ivetas kursabiedrene un tuva draudzene Diāna Bravacka. Pateicoties viņai, šie svētki mums visiem izvērtās ļoti emocionālā un sirsnīgā notikumā.
 Uzzinājām daudz interesantu faktu no Ivetas bērnības un jaunības gadiem, nedaudz ielūkojāmies sāpju, šaubu mirkļos un gaišākajās atmiņās. 
Izrādās, ka jau kopš bērnības viņai ir gribējies nokļūt tuvāk debesīm un tāpēc ne vienreiz vien tika kāpts uz  kaltes jumta, lai noķertu šo vienreizējo sajūtu- PIESKARTIES DEBESĪM.
Dzejo Iveta jau kopš skolas gadiem. Ko autorei nozīmē rakstīt dzeju? Grāmatas ievadā lasām:
"Dzeja- mana pieskaršanās debesīm, jo tai mirklī, kad iedod emocijām vārdus, tu līdz ar tiem spēj pacelties pār zemi." 
Aizkustinoši bija klausīties, kā pasākuma gaitā autores dzeju lasīja viņas vadītā Rikavas jauno literātu pulciņa  dalībnieki, viņa pati, kā arī  šo dzejoļu tulkojumu skandēja pieredzējis dzejnieks Pāvels Plotņikovs, radošās kopas "Atļaujies ienākt"dalībnieks.
 Pati Iveta radošajā kopā "Atļaujies ienākt" aktīvi darbojas no tās pastāvēšanas pirmās dienas. Viņa mums ir kā uguntiņa, kura gaiši deg un ik mirkli uzdzirksteļo ar kādu jaunu ideju un tās piepildījumu.
Rezultātā mūsu bibliotēkas lasītavas telpās ir noritējuši tik daudz interesantu, neaizmirstamu pasākumu. 
Šeit, radošās kopas saietos, Pāvela mudināta un iedrošināta, varbūt arī tika sākotnēji izauklēta doma par savas dzejoļu grāmatas izdošanu.
 Savukārt "prozā – “Bites deja” – man EŅĢELIS ir rakstniece, žurnāliste Aija Mikele (Zuja), viņa visu laiku runāja, kamēr es noticēju, ka manu darbu ir vērts parādīt pasaulei. Arī kopkrājumos publicētā proza – Mikeles nopelns, jo viņa runāja par to, ka man ir talants", ar atzinību saka Iveta Dimzule.
Bibliotēkas darbinieces aicināja ieklausīties vairākos viņas stāstu fragmentos, rosinot gan filosofiskas pārdomas, gan humora caurvītu noskaņu, gan iespēju tā pa īstam  sajust Ivetas garīgās pasaules bagātības.
 Tikšanās laikā vairākkārt skanēja folkloras kopas "Skreine" dziedātās latgaliešu tautas dziesmas. Tās piepildīja telpu un klātesošo sirdis ar īpašu enerģētisko starojumu.

"Tu esi stiprs, kad blakus ir tavu sakņu balss, kad šo balsi tu vari nodot saviem bērniem. Tā ir dzīves un pasaules pastāvēšanas jēga", atzīst Iveta.
No visas sirds novēlam autorei daudz baltu dieniņu, radošus panākumus un iespējas realizēt dzīvē savus skaistākos sapņus.

Anda Skrindževska

2020. gada 16. jūn.

GRĀMATAS BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM

Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna.
(J.Rainis) 
Viļānu pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas darbinieki aicina savus lasītājus 16. un 17. jūnijā apmeklēt Jauno grāmatu dienas. 


2020. gada 28. maijs

JAUNĀS GRĀMATAS JŪNIJĀ

Jūnijs jau klauvē pie loga rūts, un mēs sūtām saviem čaklajiem lasītājiem priecīgu ziņu.
 9. un 10. jūnijā aicinām visus interesentus uz Jauno grāmatu dienām. 
Būs pieejams plašs jaunākās literatūras klāsts latviešu un krievu valodās.
Lūk, neliels ieskats jaunieguvumos.

2020. gada 19. maijs

VELTĪJUMS GRĀMATAI

Covid 19 pandēmija ir pierādījusi to, ka  viļāniešiem  grāmatas joprojām  ir nepieciešamas. Pēc 2 mēnešu ilga pārtraukuma mūsu bibliotēka ir vērusi vaļā durvis klātienes apmeklējumiem. Par to priecājamies gan mēs, bibliotēkas darbinieki, gan lasītāji.
"Lasīšana mūs visus padara par imigrantiem. Tā izved mūs ārpus mājas, un vēl svarīgāk, tā rada mājas mums it visur."(R.Viterspūna). 
Daudzi slavenības ir veltījuši cildenus vārdus grāmatai,daudzi literāti tai veltījuši savas dzejas vārsmas.
Arī mūsu radošās kopas "Atļaujies ienākt" autoru literārajā pūrā atradīsiet skaistas rindas par grāmatā, lasīšanu, bibliotēku.
Šodien jūsu uzmanībai Ivetas Dimzules dzejolis.Krievu valodā to tulkojis Pāvels Plotņikovs.
Iveta Dimzule

GRĀMATAI

Baltas debesis
Un tumši zila nakts
Zied burtu rakstos.

Klāj sniedziņš segu,
Un pīpenes skrien pretim
Pa vārdu rindām.

Nāk Alvas zaldātiņš,
Dej Pelnrušķīte ballē-
Tik reāli.

Antiņš Saulcerīti skauj,
Mājās pārnāk Sprīdītis
Pa lapu lapām.

Starp diviem vākiem
Dzīvības tik daudz-
Tikai dvēs'lei tā.

КНИЖНЫЕ УЗОРЫ

Белы, спокойны небеса
И тёмно синяя ночь
В узорах букв цветёт.

Снег одеяло стелет
И ему навстречу
Бегут ромашки рядом слов.

А вот солдатик оловянный
И Золушка на том балу-
Всё так реально!

Вот Антыньш обнимает Саулцерите,
И Спридитис спешит домой.
Всё по страницам
Меж обложками двумя ,
И с ними жизнь
Для нашей, для души.

Вольный перевод Павла Плотникова

 
                                          
                                                                                                                                                                                                                                                         

2020. gada 12. maijs

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI
Viļānu pilsētas bibliotēka atsāks lasītāju apkalpošanu no šī gada 18. maija.
Apmeklējot mūsu iestādi,aicinām  ievērot drošības noteikumus, ar kuriem var iepazīties zemāk publicētajā dokumentā. 
 

2020. gada 23. apr.

Sveicieni bibliotēku nedēļā!

Neskatoties uz koronovīrusu, pandēmiju un to izraisītajām dzīvības briemām, pavasaris ir uzsācis savu dzīvinošo un tik gaidīto gadskārtu gaitu.Saulīte pa zemes virsu staigā, plaukst pumpuri, bezbēdīgi vītero putni, zied pirmās pavasara puķes. It kā viss kā vienmēr un tomēr savādāk.
 Mīļie mūsu bibliotēkas draugi!
 Šogad bibliotēku nedēļā mēs varam jūs sveicināt vien no attāluma, sūtot mūsu labākās domas, cerības uz drīzu atkalredzēšanos un arī kādu  literāru sveicienu. 
Lūk, Ivetas Dimzules dzejolis "Par vizbulīti zilo" no nesen iznākušā autores dzejoļu krājuma "Pieskarties debesīm" rosinās ne vien uz pavasarīgu noskaņu , bet arī uz nozīmīgām pārdomām par vispārcilvēciskām vērtībām. Šo dzejoli ir veiksmīgi pārtulkojis radošās  kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieks Pāvels Plotņikovs. Piedāvājam jūsu uzmanībai gan oriģinālu, gan tulkojumu.
Lasiet un vērtējiet! 
 Iveta Dimzule
Par vizbulīti zilo

Pie vizbulītes zelta sirds
Trīc septiņas debesu plūksnas,
Kā saulstari maigi 
Tās pasauli glāsta.
To vienu es atdotu gaismai,
Lai cilvēkiem dvēselēs līst,
Otru noliktu naktij,
Kur smeldzi un asaras slēpt.
Trešo iekaļu valstsvīru prātos,
Lai debesu gudrība tajos
Sargā tautu no kapa!
Ceturtā ziedlapa skaidrā
Darba sparam un tikumam tiek,
Kas valsti no gruvešiem ceļ.
Piektajai lūdzos
Dzēst riebējus, skauģus,
Kas dzīves un pasauli plēš.
Sesto aiznesu strautiem-
Tie patiesu draudzību
Savos spoguļos ver.
Bet septīto debesu plūksnu...
Tā tiltu pie Dieva lai būvē,
Kur patiesām dvēselēm gaišāks ir ceļš.

Павел Плотников
О голубом подснежнике

В златом подснежника сердечке
Все лепестки небесные трепещут,
Их ровно семь, лучи в них плещут
И мир ласкают.
Один из них отдала б свету,
Чтоб он заполнил души у людей,
Второй ночи, чтобы спрятать в ней
Всю боль свою!
А третий я вложила б в разум
Тех всех, кто у власти,
Чтоб мудростью небес
Свой от могилы берегла народ!
Четвёртый лепесток отдала бы труду,
Который из руин отчизну поднимает,
А пятый же прошу всю зависть погасить,
Что жизнь и мир собою разрывает.
Шестой возьму и отнесу ручьям,
Что в зеркале мне дружбу открывают,
Седьмой- последний- к небесам,
Пусть к Господу свой перекинут мост,
Чтоб душам освещали путь!
 

2020. gada 3. apr.

Liriskās pārdomas epidēmijas laikā

Iveta Dimzule
***
Burti iesēj lapās vārdus:
Skarbus, glāsmainus,
Dzidrus kā aprīlis.
Skrien vēji un lietus
Krīt silts, līdz
Vārdi sāk ziedēt.
Burti iesēj  lapās vārdus
Smagus kā novembra mākoņi,
Nāk cilvēks un novāc ražu.

Liftam.
Stājuši sirdspuksti namā.
Tuk- tuk! Tuk- tuk- tuk!
Skaņas un ritms, kas
Dzīvību liecina.
Sajūtu ritmu, sadzirdu skaņu-
Atsaucas mana sirds,
Satieku klusumu namā-
Sirdspuksti apjūk un klusē.
24.03.2020 


 


2020. gada 2. apr.

KĀDA PLĪŠA LĀČA STĀSTS

Retro rotaļlietu izstādē "Ceļojums uz bērnības zemi"apmeklētāju uzmanību un simpātijas izpelnījās kāds ievērojama vecuma lāčuks ar dzeltenu lenti ap kaklu. Tā saposies viņš ieradās pie mums, līdzi paņēmis savu interesanto dzīvesstāstu. 
Atmiņās par šo simpātisko ķepaini izstādes atklāšanā dalījās tā īpašniece Maruta Latkovska. 


TRAKTORISTS
Muns lelais bierneibys draugs beja bryuns pļuša luoceits. Mama beja nūbraukuse iz kursim Reigā. Jū natyku redziejuse garuoku laiku. Kai duovonu jei maņ atvede itū luoceiti, kurs muocēja pat "runuot". Es jū vysur nosuoju leidza, ar jū spieliejūs i jū žāluoju. Bet tai jau soka, ka par daudz lela meileiba ari var byut par škodi. Tai munam luoceišam atkryta speideiguo daguna pūdzeņa i pats jis suoce izavērt taids biedeigs i nūplucs. Dagunu dzedeņš davylka ar druoti. Vystik baba izlēme, ka itai spieļu maņteņa nu mane koč kai juopasorgoj. Jei maņ pastuosteja, ka luoceits ir īsastuojs dorbā kolhozā par traktoristu i sātā byus viņ sestdīnēs i svētdīnēs. Es jau zynuoju, ka maizeiti peļnej mama i paps, nu lai jau niu tū dora ari luoceits. Ar lelu napacīteibu gaideju juo breivlaika. A tod kaidu dīnu es, staiguojūt pa siņcem, sadūmuoju pasavērt babys skreinē.  Sajiemu vysus spieceņus i pacieļu skreinis vuoku tai, kai varieju tī ībuozt golvu. I tovu breinumu, kū es tī īraudzeju- babys deči, goldauti, skusti...A iz jūs- guļ muns traktorists!
P.s. No Marutas Latkovskas grāmatas "Unuceite"

2020. gada 1. apr.

Jefrosinija Belova par savu pirmo lelli


Radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībniece Jefrosinija Belova savu bērnības rotaļlietu stāstu prasmīgi un izteiksmīgi ir izstāstījusi dzejas rindās.
 Ефросиния Белова
Первая кукла

В детстве об игрушках мы мечтали,
Но нам их очень редко покупали.
Играли в ручеёк, в лапту и прятки,
И эти игры были бодрою зарядкой.

Зелёные початки с кукурузы рвали,
И волосы её мы в косы заплетали,
И любовались: у кого длинней и красивей,
А утром снова рвали, чтоб было посвежей.

Но вот сестре однажды голышку подарили...
Какое чудо! Как мы её любили!
Шили платья, наряжали малышку- дочку,
К ней относились очень нежно, как к цветочку.

Теперь не помним, кто её нечаянно сломал,
Но больше на руки её уже никто не брал.
Очень тихо, аккуратно посадили на диван,
И думали, что мама не заметит наш обман.
 

 
 

 

2020. gada 25. marts

MARUTAS AVRAMČENKO BĒRNĪBAS ZEMĒ

Maruta Avramčenko uz izstādi "Ceļojums uz bērnības zemi" atnesa trīs savas mīļlietiņas, kuras tika no bērnības laikiem saudzīgi glabātas. Šķelmīgs velniņš, impozants plastmasas zaķis un mīlīgs kaķītis, kurš kustina kājiņas, groza galviņu un māj ar astīti.
Bērnu dienu kaķītim Maruta ir veltījusi dzejoli.

Maruta Avramčenko
***
Man likās, dzirdēju es tālu balsi ,
Un sapnis izgaisa kā nebijis.
No kurienes tā nāca, ko tā grib?
Virs mana pirksta rotaļkaķis lokās
Un paklanās ikvienam bērnam, 
Kas apskatīt to nāk.

Ar skaļiem saucieniem
Draugi man blakus stājas
Un brīnišķīgu vēsti nes, 
Ka arī viņiem gribas spēlēties.
Atkal redzu ēku to upes krastā,
Kur bērnu zemē dzīvoju es
Un mazo rotaļlietu nesu līdz.

Minci, šodien tu kā agrāk manās rokās.
Es tevi redzu, turu, glāstu
Un tas nav sapnis izgaistošs! 
Ļauj sevi apskatīt, ļauj atcerēties
Tos laimes brīžus, kurus tu man devi.
Tu šodien savāds, dārgais runčuk,
Mans senais, mīļais draugs! 

Ej, manu Minci, nikni asti cel,
Ej, manu Minci un palecies, paklanies!
Nu,nu,nu! Ko tu tā raugies?
Kā tev zaļās acis gail!
Dusmojies, ka kāds tev asti apcirpis? 

 Tev seno dziesmiņu padziedāšu,
Lai mūžam mirdzētu tu atmiņu dziļumā,
Kur manas dziesmas Tevi ieaijāja,
Kad manās bērnu dienās arī citām
Bērnu rotaļlietām bija jādzīvo! 

 

2020. gada 24. marts

MARGARITA KROLE PAR BĒRNĪBU

Margarita Krole izstādes atklāšanā nolasīja nedaudz smeldzīgu un ļoti aizkustinošu savas bērnības mīļākās rotaļlietas stāstu. Tā bija liela, skaista piepūšama stirniņa, kura joprojām saglabājusies atmiņā kā mīļa bērnības epizode. Stāstu autore ir veltījusi savam tēvam Alfonam.
 Margarita Krole
Stirniņa 
Man prātā nāk 60 gadus veci notikumi. Tolaik bērni netika īpaši lutināti ar rotaļlietām, konstruktoriem vai galda spēlēm.
Daudzas spēļmantiņas tika pašu rokām izgatavotas. Atceros savu mīļāko īsto rotaļlietu, kuras mūžs ilga tikai vienu nedēļu, bet atmiņas par to saglabājušās līdz šodienai.
Mans tēvs, būdams smagās lauksaimniecības tehnikas speciālists, kopā ar citiem vīriem devās uz Ļeņingradu pēc rezerves detaļām. Zinājām, ka mājās nebūs vairākas dienas, jo tālais ceļš tika veikts smagās automašīnas kravas kastē. Jā, agrāk tā bija parasta lieta, kravas kastēs veda ne tikai ķieģeļus, graudus un būvmateriālus, bet arī cilvēkus. Bija pat pielāgoti soli un virsbūve, kas nedaudz pasargāja no sala un vēja. Vienīgajā, siltajā vietā blakus šoferim tālajos braucienos parasti sēdēja partorgs. Šādās reizēs mēs, bērni, tēvu ļoti gaidījām atgriežoties, jo zinājām, ka viņš mums atvedīs kādas dāvanas vai saldumus no tālā ceļojuma.
Kādu rītu pamostoties jutu, ka tētis naktī ir pārradies mājās un atpūšas. Taču mamma mudināja bērnus iet uz viesistabu, lai parādītu tēva sarūpētos pārsteigumus.
Liels bija mans prieks, kad ieraudzīju skaistu, neaprakstāmi graciozu piepūšamo gumijas stirniņu. Tā stāvēja jau uzpūsta galda vidū. Stirniņa, lepni stalto ragu žuburi izslējusi, skatījās uz mani lielām, sirsnīgām acīm. Rotaļlieta bija apmērama 60- 70 cm augsta, krēmkrāsā, ar dažiem oranžīgiem lāsumiņiem, strupu melnu astīti un vareniem, staltiem, spilgti oranžiem ragiem. Mamma ierādīja, ka tai pie kājiņas ir mazs ventilītis, caur kuru to piepūš. Man bija neaprakstāms prieks un sajūsma, kā arī lepnums, ka man tagad pieder kaut kas tik skaists un vērtīgs. Turpmāk paspēlējoties to vienmēr liku atpakaļ viesistabā uz galda. Nevar taču to likt kādā mazsvarīgākā vietā. Ja nu atnāk kāds ciemiņš vai kaimiņi ienāk, lai tie redz, kāds skaistums, kāds dārgums man pieder.
Turpmāk, katru rītu pamostoties, skrēju vispirms uz viesistabu palūkot savu stirniņu. Maz kas pa nakti var notikt! Var atgadīties kāda ķibele,var gaiss izplūst. Īpaši ragi bija jūtīgi. Ja gaisa kļuva pamazāk,tie noslīga un nebija tika stalti saslieti.
Vienu dienu kopā ar mammu un tēti devāmies ciemos gandrīz uz visu dienu. Mājās palika trīs mani brāļi: divi vecāki un viens jaunāks par mani. Ciemošanās bija izdevusies. Sadraudzējos ar radu bērniem. Šūpojāmies šūpolēs, braukājām ar trīsriteni. Bija tik interesanti, jo mūsu mājās tādu mantu nebija. Atgriezāmies  pacilātā noskaņojumā un, protams, vispirms steidzos pie savas stirniņas.
Bet, kas tad tas! Kur tā palikusi? Uz galda saplacis gulēja gumijas lēveris. Paņēmu to, mēģināju piepūst, taču stirniņa tikai nedaudz pacēla savu galviņu, nedaudz sakustējās staltie ragi un atkal saļima. Manas bēdas un izmisums bija neaprakstāmi. Asaras ritēja pār vaigiem, krūtīs jutu nebeidzamu smeldzi, trūka gaisa. Dusmas un sarūgtinājums par brāļu rīcību, kuri nebija saudzējuši manu stirniņu, bet pūtuši to atkal un atkal, mēģinādami pārbaudīt, cik daudz gaisa tā spēj ietilpināt.
Kā lai dzīvoju, kā lai samierinos ar zaudējumu, kā lai piedodu saviem nekrietnajiem brāļiem!?
Mani mierināja visa ģimene. Mēģināja stāstīt, ka tas bijis tikai piepūsts gumijas gabals, ne dzīva stirniņa, tāpēc tāda nieka dēļ neesot vērts skumt. Bet manas sāpes tas nemazināja, jo mana stirniņa bija dzīva, dzīvāka par dzīvu. Skatījos uz pieaugušajiem un brīnījos, kāpēc tie neraud. Kā var neraudāt, kā var valdīt asaras?Vai viņi neaptver, kāda nelaime ir notikusi mūsu mājās, kādas neaprakstāmas bēdas ir uzkritušas?
Atceroties šo notikumu ar dziļu sirsnību un mīlestību pret saviem vecākiem, secinu, ka dzīve mums daudz ko sniedz- jaunas iespējas un izaicinājumus, pieredzi un rūdījumu, bet arī daudz ko atņem. Un cik svarīgi ir ar daudz ko  samierināties, piedot un aizmirst, just sāpes  un tomēr smaidīt, just zaudējuma rūgtumu un tomēr cerēt.
12.03.2020
 

2020. gada 23. marts

Natālijas Jakušonokas bērnu dienu noslēpumiNatālija Jakušonoka, daloties atmiņās par savu bērnību, klātesošajiem stāstīja par dažādām spēlēm, kuras tika spēlētas draugu pulciņā. Šīs rotaļas pārsteidza gan ar atjautību, gan iztēli. Vienu no tām autore izklāsta savās vārsmās.

Наталия Якушонок
Секреты

Мы с моей соседкой Светой
Часто делали секреты.
Как рождается секрет,
Помню с самых ранних лет.

Обойдем канавы, клумбы,
Наберём цветов и трав.
Прокопаем в земле лунки
И разложим в них свой скарб.

Чтоб узоры на картинах
Были будто под углом,
Всё зелёным, красным, синим
Прикрывали мы стеклом.

И делилась я секретом
Со своей подружкой Светой.
В нём под тоненьким стеклом
Пять ромашек. Все кружком.  

2020. gada 20. marts

Evelīnas Visockas lelles stāsts


Evelīna Visocka retro rotaļlietu izstādes atklāšanā savu bērnības stāstu klātesošajiem pasniedza rotaļīgās dzejas rindās. Mīļākā lelle autorei ir saglabājusies vien siltās atmiņās. Un tomēr... 
Kaut ko ļoti līdzīgu viņa ir atradusi interenetā.Evelīna Visocka
Mana rotaļlieta Sniedzīte

Man bērnībā bija gumijas lellīte
Un saucu to vārdiņā- Sniedzīte.
Skaists gaiši zilais mētelītis,
Lakatiņš ap galvu- tāds tas kronītis.

Kādu dienu lielas bēdas,
Neatrodu to uz malkas grēdas.
Pēkšņi projām aizklīdusi, 
Laikam sniegā iebridusi . 

Kad ziemas sals jau projām ,
Atnāk pavasaris, ilgi gaidīts.
Kas tur spīd no sniega laukā?
Tā tak mana lelle jaukā!

Priecīga nu lelli tveru,
Taurenīšus veikli ķeru.
Vaidziņi tai auksti gan,
Sasildīt tos vajag man.

Mīļa mana lellīte,
Tā kā zilā pērlīte.
Ietinu to sedziņā
Un izdziedu es dziesmiņā.