2018. gada 3. okt.

MEITĀM

Radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībniece Iveta Dimzule dzejas pēcpusdienā "Pieskāriens dvēselei" ar savu dzejoli "Meitām" dziļi skāra klātesošo vissmalkākās dvēseļu stīgas. Šīs dzejas vārsmas, emocionāli piesātinātas ar autores personīgajiem pārdzīvojumiem, ļāva ikvienam ieskatīties vienas stipras dzimtas vairāku paaudžu likteņos, vienlaikus izdzīvojot visas mūsu tautas vēstures smagākās lappuses vairāk kā 100  gadu garumā. 

Iveta Dimzule
MEITĀM
Tu pasmel ūdeni no vec-vecmātes akas...
Dzied akas vinda tā,
kā dziedāja pirms gadiem simts un
mazliet vairāk,
kad veldzi meklēja šeit tava vec-vec-
vecmāmiņa Zuze.
Pār zemi piektā gada uguns lija, vec-
vec-vecmāmiņa Zuze
Baltus autiņus baļļiņā mērca- viss
ūdens dvašu gaidīja.
Laiks savas nītis vilka, tas zemes rētas
klusām sedza,
Tik debesis caur asinīm pēc elpas
tvēra...
Klaudz ložmetējs, un lielgabali raud,
kad ļaužu miesu iesāk rīt.
Tik vec- vec- vecmāmiņa Zuze smeļ
atkal ūdeni no akas,
lai baltu putru katlā aust...
Un atkal balta saule rētas dzēš,
 viss aug, viss zaļo, dzied.
Pār sētas slieksni tava vec- vecmāte
Antoņina kāpj,
Šeit balto plīvuru no viņas galvas
pusnakts zags...
Smeļ ūdeni no akas vec- vecmāte,
darbs darbu dzen.
Nāk bērni pasaulē, tev vecmāmiņa
dzidrā aprīlī ir klāt.
Tik debesis pēc asinīm jau atkal tver...
Pie tavas vec- vecmātes akas
nāves bailes kaklu slaista.
Rīb kara mašīna, sēj nāvi pļavās,
tīrumos un sētās,
Tik akas veldzi visi pieprasa
un ņem,
Pat maizes kumosu un siltu segu
no sētas projām rauj.
Laiks atkal savas nītis velk, tam gaita
sava,
Ir kādu gadu bagāts galds, 
un bada roka reizēm pieklauvē.
Tad sivēns jāpaslēpj starp malkas grēdām,
tad savā grāvī jāzog siens.
Tad vienu kleitu trijas māsas dala,
uz trejiem brāļiem zābakpāris viens.
Aiz mājas sešās rindās ābeles,lai
katram bērnam kārums tiek,
septītā...
Tā septītā aug debesīs, kur Pēterītis
maziņš gāja...
Es, meitiņ, nezinu, vai mēs to visu
 izturētu...
Mēs šodien esam mūsu stipro senču
dēļ, un varam veldzi
vec-vec-vecmāmiņas akā rast.
Tu pasmel ūdeni no vec- vecmātes akas,
Dzied akas vinda tavu senču balsīs,
Tu viņiem visiem šodien elpu dod.

2018. gada augusts

P.s. Autores foto2018. gada 1. okt.

PIESKARIES DVĒSELEI

Septembris ir vasaras un rudens satikšanās laiks. Septembris- tradicionālais Dzejas dienu mēnesis, kad Latvijas ciemos, pilsētās gan šaurākā, gan kuplākā pulkā sanāk dzejas rindu veidotāji, sanāk lirikas cienītāji. Sapulcējas tie, kuriem svarīgi ļaut savai dvēselei izdzīvot radīšanas un patiesu emociju dievišķo pieskārienu sirdij.
Dzejas mēneša izskaņā 28. septembra pēcpusdienā Viļānu pilsētas bibliotēkā izskanēja literāri muzikāls pasākums "PIESKĀRIENS DVĒSELEI". To atklāja Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saksofona spēles 7. klases audzēknis Vjačeslavs Litvjakovs. Viņa izpildījumā skanēja neparasts tango, kas ļāva katram pasākuma apmeklētājam sajust gan ugunīgu liesmu, gan skaudru skumju pieskārienus. 

Dzejas rindas  skanēja radošās kopas"Atļaujies ienākt!" dalībnieku izpildījumā.
Jefrosinija Belova ļāva katram izjust izmirstošo ciemu sāpi. Autore savirknējusi vairākus dzejoļus par seno vecticībnieku ciemu- Rimši. 

Mārīte Strode savā dzejā atklāti stāstīja par to, kas šodien notiek mūsu zemītē:
"...Mazo Latviju mūsu
Kā maizes riecienu salauž
Un pārdod par centiem
Pasaules bagātiem kungiem."
Pāvela Plotņikova dzejā skanēja sirsnīgi vārdi par Latvijas krāšņo dabu un tās cilvēkiem. Īpašs mirklis šajā dzejas pēcpusdienā bija Pāvela Plotņikova dzejoļa "Pilāts" skanējums gan autora izpildījumā, gan atdzejojumā latviešu valodā.
Katra dzejas rinda, kas izskanēja pasākumā, ir autoru dvēselēs izauklēta. Betija Berga, Maruta Avramčenko, Iveta Dimzule, Natālija Jakušonoka lasīja dzeju, kas lika aizdomāties par dzīves un laika gaitu, par patiesu mīlestību, par godaprātu, ļāva katram pasākuma apmeklētājam dziļi, jo dziļi ieskatīties savās dvēselēs.
Pasākumu kuplināja sieviešu ansamblis "Sudaruški". Tā dalībnieces katru dziesmu ne vienkārši izdziedāja, bet izdzīvoja ar sirdi. Šī īpašā siržu satikšanās izjūta deva šai pēcpusdienai neparasti lielu emocionālo pacēlumu. Ne viens vien dzejnieks un pasākuma apmeklētājs vakara gaitā norausa pa kādai skaidrai asarai. tas nozīme tikai to, ka šajā pasākumā Viļānu pilsētas bibliotēkā tika izdzīvota dvēseļu saskaršanās.
Iveta Dimzule
P.s. Ināras Svilānes un Ivetas Dimzules foto

2018. gada 20. sept.

IZSTĀDE PAR SPOKIEM

Ikvienam mūsu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas apmeklētājam ir iespēja apskatīt interesantu un neparastu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas konkursa darbu izstādi par iespaidīgiem spokiem un nebēdnīgiem spociņiem.
Piemērota tēma rudenim, kad dienas kļūst aizvien īsākas un vakari  tumšāki.
Pārsteidz arī mazo autoru izdomas bagātība un asprātība.
Apmeklējiet šo izstādi, kura būs atvērta līdz 19.oktobrim.

P.s. Fotografēja Ināra Svilāne

2018. gada 12. sept.

Jauno mākslinieku diplomdarbu izstādē

Jau otro gadu  mūsu bibliotēkas apmeklētājus priecē Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 6 audzēkņu diplomdarbu izstāde. 
Absolvente Laura Desaine ir radījusi brīnišķīgas ilustrācijas Marutas Avramčenko topošajai dzejas grāmatai "Karstie pilieni". Smalki, filigrāni izstrādāti grafikas darbi nes sevī dziļu noskaņu,harmoniski sasaistot jaunās mākslinieces fantāziju ar konkrētā dzejoļa saturu.
Aleksandras Sirjakas apgleznotajos zīda lakatos attēlotas Ūdens,Uguns un Gaisa stihijas. Šie trīs darbi veido saskaņotu kompozīciju un uzsver to, ka viss mums apkārt ir nepārtraukts, dzīvs, no jauna atdzimstošs.
Edītes Meikulānes gobelēnā ar mīlestību ieausta dzimtās puses rudenīga ainava. Ar lielu rūpību veidotais darbs tapis ar rokām, izmantojot saivu un dakšiņu.
Pirogrāfijas tehnikā ir izveidots Ērika Stirāna diplomdarbs "Pasaules koks". Jau pats nosaukums izsaka tā simbolisko jēgu: cilvēks ir parādīts ciešā vienotībā ar Visumu.
Annas Aksjonovas diplomdarbs saucas "Manas ģimenes puķu sapnis". Viņa ir dāvājusi saviem tuviniekiem skaisti un gaumīgi apgleznotus zīda spilvenus. Uz katra no tiem ir mammas, tēta un māsas vārda pirmie burti, kurus gaumīgi ieskauj viņu mīļākie ziedi.
Priecē arī Maritas Vulānes dekoratīvie puzuri. 
Katram no tiem ir savs dekorējums.Diplomdarba mērķis bija parādīt, cik dažādas ir to veidošanas un izmantošanas iespējas interjerā.
Visi minētie darbi ir tapuši pieredzējušas pedagoģes Maijas Podniekas vadībā. Viņa saviem audzēkņiem allaž palīdz gan ar vērtīgu padomu, gan arī ar  interesantu ideju.
Apmeklējiet šo skaisto izstādi, kura būs atvērta līdz 12.oktobrim!
Anda Skrindževska

2018. gada 4. jūl.

TAUTAS SAIMES GRĀMATA- Viļānos


Dzīvojam mūsu mīļotās Latvijas lielo svētku priekšvakarā. Biedrība RASA šim svarīgajam notikumam par godu 2017.gada nogalē ir uzsākusi veidot "TAUTAS SAIMES GRĀMATU", kurā ikviens no mums var ierakstīt savus novēlējumus Latvijai, atmiņas, idejas un ierosinājumus mūsu valsts augšupejai. Šī grāmata ceļo no pagasta uz pagastu, no pilsētas uz pilsētu, no novada uz novadu. Ierakstu skaits tajā nemitīgi pieaug.

CIENĪJAMIE VIĻĀNU NOVADA IEDZĪVOTĀJI! Pašlaik šī "TAUTAS SAIMES GRĀMATA" atrodas pie mums- Viļānu pilsētas bibliotēkas lasītavā un būs pieejama tikai līdz 16. jūlijam. Atnāciet un ierakstiet savu lappusi mūsu kopējās vēstures grāmatā!
Tālāk tā turpinās savu iesākto ceļu pa novadiem, līdz atradīs mājvietu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kā mūsu simtgades lieciniece nākamajām paaudzēm.