2017. gada 17. nov.

LATVIJAI SVĒTKOS


D. Čiževska

MANA LATVIJA

Mana Latvija, dzimtene mana.
Mazs punktiņš uz kartes.
Mājiņa Daugavas krastā,
Ar dziļo aku pagalmā
Un dzimtas ozolu pļavas vidū.

Mana Latvija, dzimtene mana.
Piena krūze mātes rokās
Un bērnības atmiņas dārgās,
Kur stiprās tēva rokas ceļ tevi debesīs.

Mana Latvija, dzimtene mana.
Zaļā meža taka tālumā,
Kur saule riet vakarā
Un rasa ziedu pļavā raibajā,
Kad saule ceļas rītausmā.
Tā ir Latvija mana, katram ir sava.
                             
ЛАТВИЯ МОЯ

На карте точкой милая земля,
Где предков дом на берегу Даугавы,
У дома на лугу,  дуб величавый,
Глубок колодец посреди двора –
Всё это Родина, всё - Латвия моя!

Вот руки мамы с кружкой молока –
Как дороги воспоминанья детства!
Они, как и отец, вошли в моё наследство,
Где руки сильные подняли к небесам –
Всё это Родина, всё - Латвия моя!

На зелени лугов хрустальная роса,
Тропинка к лесу, солнце там садится,
А на рассвете снова возродится,
Его лучами полнится земля –

Всё это Латвия, для каждого своя!!!

Перевод Павела Плотникова

2017. gada 6. nov.

KARLSONS UN CITI ASTRĪDAS LINDGRĒNAS VAROŅI

Astrīdas Lindgrēnas daiļradei veltītajā literārajā pēcpusdienā piedalījās Viļānu vidusskolas pirmklasnieki.
Bija ieradies arī visu iemīļotais literārais varonis- Karlsons.
 Viņš ar bērniem uzreiz atrada kopēju valodu. Karlsons visiem ļoti patika, jo kā allaž bija  atraktīvs un komisks. Viņš uzdeva klātesošajiem dažādus jautājumus. Bērni labprāt atbildēja uz tiem.
 Pasākuma beigās Karlsons visus cienāja ar saldumiem un katram dalībniekam dāvināja grāmatzīmi.
Tās pirmklasnieki varēs izmantot, kopā ar vecākiem cītīgi  lasot Astrīdas Lindgrēnas  pasaku grāmatas.
Ināra Mičuliša
 

2017. gada 25. okt.

DVĒSELE- KĀ LAKATIŅŠ VĒJĀ
20.oktobra pēcpusdienā Viļānu bibliotēkā notika Marutas Avramčenko grāmatas “Skusteņš viejā” atvēršanas svētki. Grāmata īpaša ar to, ka dzeja lasāma gan latgaliski, gan latviešu literārajā valodā, tāpēc katram ir iespēja atrast to dvēseles stīgas skanējumu, kurš uzrunā tieši viņu. Izdevums papildināts ar diviem prozas darbiem.
Maruta par sevi saka tā: “Esmu īstena viļāniete. Te dzimusi, augusi un skolā gājusi. Kādu brīdi piederēju Rīgai, kur apguvu grāmatveža profesiju.Ar skaitļiem esmu uz “Tu!” visu savu darba dzīvi, kas pieder manai dzimtajai pilsētai.Savas liriskās domas sāku pierakstīt vidusskolas gados, kas turpinājās arī vēlāk. Lasītās grāmatas, saskare ar dabu, – augu pie Maltas upes, – vēroju cilvēkus, kokus, puķes, mākoņus… laika maiņas dažādos gadalaikos, rosināja manā dvēselē brīnišķīgu, teiksmainu sapņu pasauli.Viens laika posms dzīvē bija smags, kas uz laiku pārtrauca manu izjūtu, pārdzīvojumu pierakstīšanu… Kas gan pa nu jau vairāk kā pusgadsimtu nav piedzīvots! Dažs sīkums laika gaitā jau izkritis no prāta, bet ir dienas, kas iegulst dvēselē un neizgaist… Redzētais un pārdzīvotais neliek miera… Daudz dažādu jausmu, iztēles vēsma vibrē manā dvēselē, arī mūžīgais jautājums par mīlestību… Šīs jausmas, iztēles vēsmas mēģinu tvert un veidot vārdos… Atainojumos nav tikai garāmslīdoša skaista acumirkļa vēlme… Ik brīdis sniedz mums jaunu dzīvi… Dažreiz sīks impulss vērpj un vērpj domas..”
Maruta Avramčenko no 2014.gada darbojas literātu biedrībā “Latgales ūdensroze” Rēzeknē, bet 2015.gada rudenī dzejniece pievienojās arī Viļānu radošajai kopai “Atļaujies ienākt!”. Par iedrošinājumu nākt radošo cilvēku pulkā viņa siltu paldies saka dzejniecei Betijai Bergai(īstajā vārdā - Inga Strūberga). Marutas Avramčenko darbi publicēti laikrakstos “Rēzeknes Vēstis”, “Vietējā Latgales avīze”, vairākos kopkrājumos, literārajā almanahā “Rēzekne”, rakstu krājumā “Olūts” un “Tāvu zemes kalendārā”.
Grāmatas “Skusteņš viejā” sakārtojumu veidoja pati Maruta, viņa pieturējusies dabas rituma diktētiem notikumiem, cilvēka mūža pieturas punktiem un ticības avotam.Grāmata tapusi ar daudzu cilvēku atbalstu. Maruta lielu paldies teic savai krustmeitai Ramonai Tarasovai par materiālo atbalstu grāmatas izdošanā, maketētājai Silvijai Tučei, kura neskaitāmas reizes pārstrādāja grāmatas maketu.

Īpaša loma tekstu noslīpēšanā ir Marutai Latkovskai. Viņa ir arī tas cilvēks, kurš atrada īpašus iedrošinājuma vārdus dzejniecei, jo atdot sabiedrībai savas dvēseles uguns liesmas un skumju ziedus – tur vajadzīgs liels spēks un drosme.
 Dzejnieci bija atnākuši sveikt draugi, radi. Kuplā pulkā Marutu Avramčenko sumināja “Latgales ūdensrozes” literāti. Pasākumam īpaši dvēselisku noskaņu piešķīra saksofoniste Aleksandra Filatova. Viņa Viļānu Mūzikas un mākslas skolā mācās jau ceturto gadu, spēlē arī klavieres, muzicē kameransamblī, ar labiem rezultātiem piedalās dažāda līmeņa konkursos. 
 Ticība, cerība, mīlestība, humors, cieņa pret dabu, pienākuma apziņa, esības jēgas meklējumi, labestība, pietāte pret otru cilvēku un dvēsele, kas līdzinās vistīrākai rasas lāsei  - to visu varam atrast grāmatā “Skusteņš viejā”. Skusteņš viejā – patiesībā mūsu dvēsele, kas pakļauta gan pasaulīgajai gudrībai, gan Dievišķajai; mūsu dvēsele, kas reizēm ir tik ievainota, ka nākas izvēlēties – noturēties pie sausas niedres vai sabrukt un ļauties, lai pasaulīga dvesma samaļ. Maruta izvēlējusies noturēties un savu pieredzi pārvērst dzejā, prozā, lai stiprinātu tos cilvēkus, kuriem tas vajadzīgs.
Līdz vēlai vakara stundai draugi, radi un literārie kolēģi kavējās mājīgajās Viļānu bibliotēkas telpās pie tējas tases, baudīja Marutas tantes Valentīnas sieto neprasti gardo sieru,  risināja sarunas par literatūru, par to, cik ļoti vajadzīga latgaliešu vienotība un sirsnīgi vēlēja: “ Maruta, nu tad nākamajā rudenī nākamās grāmatas svētkos tiekamies!”
IVETA DIMZULE

P.s. Ivetas Dimzules un Zelmas Tučes foto

2017. gada 24. okt.

Rudens motīvi Nataljas Jakušonokas dzejā

Наталья Якушонок
ОТЛЕТАЛА ОСЕНЬ

Отлетала осень, отлетала,
Приземлилась тихо, наконец.
Ясных дней твоих так было мало.
Больше только раненых сердец.
Обгорелые упали крылья,
Им, как видно, больше не летать.
Если ты зиме пути открыла,
Выходи сама её встречать.

АЛЫЕ РОЗЫ

Вы так хотели поздней осенью
Букет мне подарить из хризантем.
И всю неделю меня просите
Принять его. Наверное затем,
Чтобы привлечь к себе внимание,
Вести свой счёт опавшим лепесткам,
А мне б дышать... Моё дыхание-
От алых роз осенних по утрам.
Они, наполненные росами,
Подарены мне теми, кто любим.
Как краткий миг вся жизнь проносится,
Но запах алых роз не изменим.
 P.s. Maldas Kristovskas un Andas Skrindževskas fotogrāfijas

2017. gada 31. aug.

JAUNS SĀKUMS!..

Ir sācies jauns mācību gads, un tas allaž ir tāds neziņas pilns, kāds tas būs, ko viņš atnesīs? Mājās palikt tad vairs negribas, bet doties uz skolu. Iegūt jaunas zināšanas, satikt savus draugus, iepazīties ar jauniem.
Lai bērni būtu veiksmīgi sagatavoti dzīvei pietiekami sarežģītajā, mainīgajā šodienas un rītdienas pasaulē, ir jāapgūst daudzpusīgas, pamatīgas zināšanas, jaunas prasmes, kā arī attieksmes un vērtības.Tas ir izaicinājums gan skolotājiem,gan vecākiem un, protams, bērniem.
Jēzus saka: Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Šajā jūsu dzīves notikumā, Jauna mācību gada iesākumā arī Jēzus vēlas būt līdzdalīgs kā labs draugs. 
Bet kā Viņš var palikt kopā ar jums...? Tikai tā, ja jūs Viņu ielaižat savā sirdī. Viņš stāv durvju priekšā un klaudzina, un gaida, kad jūs Viņam atvērsiet savas sirds durvis.
Draudzība ir kas ļoti dārgs. Mēs esam priecīgi, ja mums skolā ir draugi, jo tas  palīdz veiksmīgāk tikt galā ar mācību uzdevumiem.
Jaunais mācību gads iesākas arī Luterāņu draudzē, Viļānos Celtnieku ielā 7-31. Mēs gaidīsim jūs uz dievkalpojumiem mēneša 4. svētdienā plkst. 16.00.
Vārds "dievkalpojums" rosina dažādas asociācijas. Bieži mēs domājam, ka mēs esam tie, kas dievkalpojumā kalpojam Dievam. Tā tikai daļēji ir taisnība. Dievkalpojumā Dievs kalpo mums- Dievs uzrunā mūs caur saviem vārdiem, rosina uz pārdomām, piedod grēkus, svētī, pasniedz Savas dāvanas. Dievkalpojumu apmeklē dažādi cilvēki. Mūs vieno tas, ka mēs vēlamies piedzīvot Dieva spēku savā dzīvē. Dieva bauslis saka: "Tev būs svēto dienu svētīt!" Paklausot šim Dieva pamudinājumam, kristieši svētdienās pulcējas dievnamos, lai svinētu Kristus augšāmcelšanos, lūgtu Dieva svētību sev un citiem. 
Dievkalpojumā draudze tiekas ar Dievu, bet pēc dievkalpojuma draudze sanāk kopā uz sadraudzību. Tā ir iespēja parunāties pie kafijas vai tējas krūzes. Un kā liels pluss ir iespēja parunāties ar mācītāju par dažādiem jautājumiem nepiespiestā gaisotnē. "Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."
Pēc dievkalpojuma draudzē notiek Iesvētes mācības, kuras iesāksies ar 24. septembri, mēneša 4. svētdienā plkst. 16.00. Iesvēte ir Kristības turpinājums, kad ir jāpieņem personisks lēmums saistīt savu dzīvi ticībā Dievam.  Tā ir iepazīšanās ar kristietības pamatiem(Ticības apliecību, baušļiem, lūgšanu, sakramentiem, Bībeli, dievkalpojumu u.c.). Iespēja izvērtēt līdzšinējo dzīves pieredzi un veidot Garīgas pieaugsmes pieredzi, kas notiek sarunās par garīgās dzīves jautājumiem. Tā ir iespēja noskaidrot dažādus garīgus jautājumus, atbildēt uz dzīves jēgas meklējumiem, izprast baznīcas, dievkalpojuma un draudzes nozīmi.
Iesākot Jauno mācību gadu, vēlu Dieva svētību gan bērniem, gan vecākiem un skolotājiem. Paliekot aizlūgšanā par Jauno mācību gadu, gaidīsim jūs mūsu Viļānu evanģēliski luteriskajā draudzē.

Viļānu ev. lut. draudze mācītājs Āris Kronbergs