2019. gada 26. febr.

Margaritu Stārasti pieminot

Viļānu pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā  25. februārī notika interesants pasākums, veltīts iemīļotās mākslinieces un rakstnieces Margaritas Stārastes 105. dzimšanas dienai. Bibliotekāre Ināra Mičuliša iepazīstināja Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus ar populārās autores sarakstītajām un ilustrētajām grāmatām.
Īpašu interesi klātesošajos izraisīja fragmenti no "Pasaku ābeces", kurā katram alfabēta burtam ir veltīts savs stāstiņš. Gandrīz vai katrs no audzēkņiem gribēja dzirdēt sava vārda sākuma burtiņa vēstījumu.
Tālāk sekoja pasākuma praktiskās nodarbības, kad katrs no apmeklētājiem izvēlējās sev vismīļāko  Margaritas Stārastes grāmatu  varoni un veidoja savu ilustrāciju.
Vizuālās mākslas skolotāja Maija Podnieka ikvienam palīdzēja ar padomu, kā pareizi veidot kompozīciju un kā perfektāk pabeigt savu zīmējumu.
Šī nedēļa Bērnu literatūras nodaļā ir ieplānota kā Margaritas Stārastes nedēļa. Tās ietvaros Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi turpinās iepazīties ar rakstnieces daiļradi un zīmēt. Kopējais veikums tuvākajā nākotnē tiks eksponēts plašā izstādē, ar kuru varēs iepazīties ikviens bibliotēkas apmeklētājs.
 Ināra Svilāne
P.s. Raksta autores fotogrāfijas

 

Nav komentāru: