2012. gada 30. janv.

Vitauta Ļūdēna jubilejā


Piektdien 27.janvārī Viļānu vidusskolas 1.klases audzēkņus bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā kopā pulcināja saistoša dzejas pēcpusdiena, veltīta Vitauta Ļūdēna 75 gadu jubilejai.
Šī pasākuma nosaukumam tika izvēlētas  skaistas un mīļas autora dzejas rindiņas "Miedziņš vienmēr paliek miedziņš un mums virsū krīt kā sniedziņš",kuras it kā mudina uz saldiem sapnīšiem, tomēr mazajiem klausītājiem miegs nenāca ne vienu brīdi, jo bija tik daudz jauna, ko uzzināt un izdzirdēt. Visi klausījās ar patiesu interesi bibliotekāru stāstījumā.Skolēni tika  iepazīstināti ar rakstnieka dzīves gaitām un literārajiem sasniegumiem. Klātesošie uzzināja, ka sākotnēji viņš ir strādājis par skolotāju, vēlāk- dažādu laikrakstu redakcijās, vienlaikus pievēršoties sava mūža lielākajam guvumam-dzejoļu rakstīšanai.Lai arī ievērojama daļa literārā mantojuma( balādes, poēmas, soneti, dzejoļi) ir domāta pieaugušajam lasītājam, tomēr visvairāk dzejoļu ir sarakstīts bērniem.

 Dzejnieks savos dzejoļos ir aptvēris vai visu bērnu interešu pasauli,tik bagātīga ir to tematika:Līgo,Jāņi, Ziemassvētki, saule, lietus,kaijas, stārķi, lakstīgalas, zaķi, kaķi, lāči, vāveres, bites,skudras un vēl daudz kas cits, ko vai ik dienas redzam tuvākā vai tālākā apkārtnē.
Pasākumam īpašu dzīvīgumu un noskaņu piešķīra daudzie lasījumi no jubilāra dzejoļu krājumiem "Pelēkās krāsas septiņi svētki", "Nosapņotās murrā dziesmas", "Satiksimies avenēs","Šņībīši apelsīnijā" un "Meldru puikas, meldru vīri".
Bērni varēja apskatīt visas bērnu literatūras nodaļā esošās esošās V.Ļūdēna grāmatas un izņemt tās uz mājām.
                                                                             Ināra Zepa

Ināras Svilānes foto

Nav komentāru: